Warsztaty edukacyjne

W ramach promocji pakietu edukacyjnego planujemy przeprowadzić po 20 warsztatów w 5 województwach Polski południowej (małopolska, śląsk, podkarpacie, lubelszczyzna, świętokrzyskie) dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych, pracowników edukacyjnych z ośrodków edukacji ekologicznej (np. Lasów Państwowych) w realizowanych przez nich programach. Planujemy, że w warsztatach promujących i prezentujących pomoc dydaktyczną w postaci pakietu edukacyjnego weźmie udział ok. 2000 uczestników.

Nauczyciele oraz pracownicy edukacji ekologicznej, wychowawcy świetlic i placówek socjoterapeutycznych (przy Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Krajobrazowych) będą poinformowani o terminach warsztatów drogą mailową, telefonicznie, listownie. Informacja taka trafi również do metodyków i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Przy współpracy ze starostwami powiatowymi, urzędami gmin, parkami narodowymi, krajobrazowymi, Ośrodkami doskonalenia nauczycieli itp. w 5 województwach Polski południowej zorganizujemy po 20 - dwugodzinnych warsztatów dla nauczycieli, podczas których przekażemy informacje nt. projektu i rozdamy materiały edukacyjne (pakiet).

Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego do pracy między innymi w przedszkolu, szkole. Przedstawione zostaną wszystkie elementy w nim zawarte. Nauczyciele będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Podczas warsztatów nauczyciele otrzymają bezpłatnie pakiety edukacyjne. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma dyplom.
Witrynę odwiedziło: osób