Pakiet edukacyjny "Żywioły"

Tematem pakietu jest problematyka Wody, Powietrza, Ziemi i Ognia. Pakiet edukacyjny ma w sposób nowatorski i oryginalny ująć bieżące problemy ekologiczne i środowiskowe. Przekazywane treści są skorelowane z nowymi podstawami programowymi dla przedszkoli, nauczania zintegrowanego i klas 4-6 w szkole podstawowej. Zawiera również konkretne przykłady jak chronić poszczególne komponenty środowiska naturalnego na co dzień. Planowane metody pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby. Wymagają zaangażowania dzieci w podejmowane działania, są nastawione na wyzwalanie w nich kreatywności oraz dodatkowo motywują przez włączanie emocji w konkretne działania, co zwiększa atrakcyjność zajęć.

Bezpośrednim odbiorcą pakietu edukacyjnego będą: nauczyciele przedszkolni, szkoły podstawowej, wychowawcy świetlic, wychowawcy placówek socjoterapeutycznych, pracownicy edukacyjni z ośrodków edukacji ekologicznej (np. Lasów Państwowych) w realizowanych przez nich programach. Planujemy, że w warsztatach promujących i prezentujących pomoc dydaktyczną w postaci pakietu edukacyjnego weźmie udział ok. 2000 osób z 5 województw Polski południowej: małopolska, śląsk, podkarpacie, lubelszczyzna, świętokrzyskie. Pośrednio skorzystają dzieci i młodzież, z którymi zostaną przeprowadzone warsztaty przez nauczycieli, którzy otrzymają pakiet.

W skład Pakietu edukacyjnego wchodzą:
Pakiety tematyczne dla każdego z Żywiołów: Woda, powietrze, Ziemia i Ogień.

Płyta z multimediami: diaporamami, nagraniami audio opowiadań i zawartościa pakietu w formacie pdf

Cztery gry planszowe: Źródło Energii, Kalambury, Wyspa Skarbów, Przygody kreta Kajtka.
Witrynę odwiedziło: osób